Gezocht: leden gebruikersplatform Elswout

01-03-2023
848 keer bekeken

In 2023 start Staatsbosbeheer met een gebruikersplatform voor buitenplaats Elswout. Leden van het gebruikersplatform gaan meedenken en -praten over zaken als beheer, natuur, activiteiten en ontwikkelingen op Elswout. Lijkt het jou interessant om hieraan bij te dragen? Lees dan vooral verder!

Elswout is een plek waar veel mensen zich erg bij betrokken voelen. We staan aan de vooravond van veranderingen op Elswout, waarbij leegstaande gebouwen worden verduurzaamd en een nieuwe functie krijgen. Tegelijkertijd staat ook het dagelijks onderhoud en beheer en natuurlijk de natuur niet stil. Staatsbosbeheer wil omwonenden meer betrekken bij het beheer en ontwikkeling van Elswout, zodat we beter rekening kunnen houden met wensen, idee├źn en zorgen.

Wat is het

Het gebruikersplatform wordt een vaste groep mensen (circa 15 personen) die in een open, eerlijke en transparante sfeer met elkaar van gedachten wisselt. Staatsbosbeheer zoekt zoveel mogelijk verschillende gebruikers van de buitenplaats als goede afspiegeling. Onder gebruikers verstaan we: wandelaars, natuurkenners, monumentenfans, vrijwilligers, buurtbewoners, ondernemers, buitenbelevers, leden van betrokken stichtingen/verenigingen, hondenbezitters, mindervaliden, ouders van jonge gezinnen, jongeren, ouderen en meer. Het gebruikersplatform krijgt een onafhankelijke voorzitter. Voorzitter Karen Heerschop was interim-directeur van het Goois Natuurreservaat en burgemeester en wethouder bij verschillende Nederlandse gemeenten.

Wie zoeken we?

  • Je voelt je betrokken bij de buitenplaats Elswout en vindt het leuk en interessant om mee te denken over recreatie, cultuurhistorie en natuurbeheer.
  • Je kijkt verder dan je eigen belang en kan je verplaatsen in belangen van anderen.
  • Je wilt samen met andere gebruikers een bijdrage leveren aan de duurzame instandhouding van de buitenplaats.
  • Je bent gemiddeld 3x per jaar beschikbaar voor de bijeenkomsten.
  • Je bent bereid je langere tijd (minimaal 2 jaar) aan het platform te verbinden.

Wat bieden we je?

Als vrijwillig lid van het platform heb je direct contact met Staatsbosbeheer en kun je mee denken en praten over zaken die spelen op de buitenplaats. Daarnaast kom je in contact met medegebruikers en helpen jullie als leden mee om Elswout een gastvrije buitenplaats vol natuur en beleving te maken. Het gebruikersplatform is een denktank met een aan Staatsbosbeheer raadgevende rol.

Interesse?

Lijkt het je interessant om deel te nemen? Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 19 maart aanmelden met een motivatiebrief via elswout@staatsbosbeheer.nl. Geef in de brief ook aan op welke momenten je beschikbaar bent voor het platform. Op basis van de brieven, maakt Staatsbosbeheer een selectie. Daarbij wordt gekeken naar een brede afspiegeling van bezoekers, omwonenden en andere partijen in de omgeving. Uiterlijk 31 maart wordt contact opgenomen met de geselecteerde mensen. De eerste bijeenkomst van het platform wordt medio april georganiseerd.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen